För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning. Författningen har upphävts genom: SFS 2009:130