För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning. Författningen har upphävts genom: SFS 2009:128