För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2006:906) om kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning. Författningen har upphävts genom: SFS 2009:131