För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption. Författningen har upphävts genom: SFS 2018:1296