För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Tillkännagivande (2008:796) av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. Författningen har upphävts genom: SFS 2013:304