För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn. Författningen har upphävts genom: SFS 2010:111