För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1988:1464) om bidrag vid adoption av utländska barn. Författningen har upphävts genom: SFS 2004:882