För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner