För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption. Författningen har upphävts genom: SFS 2018:1289