För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1947:529) om allmänna barnbidrag. Författningen har upphävts genom: SFS 2010:111