Förordning (2006:1430) om ränta på återbetalning för år 2007 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2006:1430
Departement: Socialdepartementet
Länk: Länk till register

SFS nr:

2006:1430
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2006-12-14
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd skall betalas på skuld som avser återbetalningsskyldighet enligt samma lag skall vara 2,1 procent för år 2007.