För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1986:378) om förlängt barnbidrag. Författningen har upphävts genom: SFS 2010:111