Förordning (2008:1314) om ränta på återbetalning för år 2009 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2008:1314
Departement: Socialdepartementet
Länk: Länk till register

SFS nr:

2008:1314
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2008-12-11
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd ska betalas på skuld som avser återbetalningsskyldighet enligt samma lag ska vara 2,5 procent för år 2009.