För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1996:1030) om underhållsstöd. Författningen har upphävts genom: SFS 2010:111