Förordning (2004:1310) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2005

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2004:1310
Departement: Socialdepartementet
Länk: Länk till register

SFS nr:

2004:1310
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2004-12-16
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd skall betalas på skuld som avser återbetalningsskyldighet enligt samma lag skall vara 2,8 procent för år 2005.