Förordning (2005:1084) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2006

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2005:1084
Departement: Socialdepartementet
Länk: Länk till register

SFS nr:

2005:1084
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2005-12-08
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd skall betalas på skuld som avser återbetalningsskyldighet enligt samma lag skall vara 2,3 procent för år 2006.