För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap