För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap