För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Kungörelse (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.