För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Namnförordning (1982:1136). Författningen har upphävts genom: SFS 2017:120