Namnlag (1982:670). Författningen har upphävts genom: SFS 2016:1013
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Namnlag (1982:670). Författningen har upphävts genom: SFS 2016:1013