För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1962:401) om förvaltningen av de allmänna försäkringskassornas fonder för den obligatoriska och den frivilliga sjukförsäkringen. Författningen har upphävts genom: SFS 2004:795