För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning(1982:116) om underrättelse till Socialstyrelsen om beslut att avskeda legitimerad yrkesutövare. Författningen har upphävts genom: SFS 2013:196