För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen