För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.