För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1994:565) om vårdnadsbidragsregister. Författningen har upphävts genom: SFS 2018:455