För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1998:156) med bemyndigande för Datainspektionen att meddela säkerhetsföreskrifter för socialförsäkringsregister. Författningen har upphävts genom: SFS 2018:456