För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området. Författningen har upphävts genom: SFS 2011:1062