För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer