För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2006:7) om statsbidrag för särskilda insatser för ungdomar. Författningen har upphävts genom: SFS 2014:254