För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning