Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap. Författningen har upphävts genom: SFS 2009:260
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap. Författningen har upphävts genom: SFS 2009:260