Förordning (1994:1341) om registrering av partnerskap. Författningen har upphävts genom: SFS 2006:214
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1994:1341) om registrering av partnerskap. Författningen har upphävts genom: SFS 2006:214