Förordning (1994:549) om nedsättning av socialavgifter

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1994:549
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:968
Länk: Länk till register

SFS nr:

1994:549
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 1994-06-02
Ändrad: t.o.m. SFS

2003:968
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Regeringen föreskriver att prövningen enligt 3 § tredje stycket lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter skall göras av Skatteverket. Förordning (2003:968).


Övergångsbestämmelser

1994:549

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994, då förordningen (1990:983) om nedsättning av socialavgifter skall upphöra att gälla.
Den gamla förordningen gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser tiden före den 1 juli 1994.