För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2006:1266) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2007