För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2020:202) om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare. Författningen är tidsbegränsad till 2020-07-01 00:00:00