För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2013:196) om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg om beslut att avskeda legitimerad yrkesutövare