För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2007:748) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall