För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall