För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter