För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn