För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)