För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2018:9) om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige