För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2018:10) om ersättning till kommuner efter evakueringar till Sverige