För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1998:1025) om stimulansbidrag till äldrebostäder m.m.. Författningen har upphävts genom: SFS 2010:1176