För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten