För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten