För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Socialtjänstlag (2001:453)