Statistiska centralbyråns kungörelse (1970:81) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Statistiska centralbyråns kungörelse (1970:81) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;