För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Kungörelse (1952:87) angående äktenskapsregistret. Författningen har upphävts genom: SFS 2008:441